DEVLET MEMURU HEKİMİN DİSİPLİN SORUMLULUĞU

DEVLET MEMURU HEKİMİN DİSİPLİN SORUMLULUĞU Devlet memuru statüsündeki hekimlerin disiplin sorumlulukları 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kanunun 125.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER: (Değişik madde: 12/05/1982 – 2670/31 md.) Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: A […]

ESTETİK AMELİYATLARDA HEKİMİN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ESTETİK AMELİYATLARDA HEKİMİN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ Hasta ile hekim arasında estetik amaçlı sağlık ilişkisi kurulduğunda bu ilişkiden doğan hukuki durum eser sözleşmesi kapsamında ele alınacaktır. Bu kapsamda Borçlar Kanunu hükümleri açısından olayı değerlendirmek gerekirse; Eser sözleşmesi Borçlar Kanunu 470 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre eser sözleşmesin hükümleri kapsamında hekim estetik olarak bir eser meydana getirmeyi […]

Teminat mektuplarının temliki mümkün müdür?

Sağlık sektöründe hastane veya tıp merkezi devirlerinde her zaman peşin ödeme mümkün olmayabiliyor. Bunun için ülke içinde veya ülke dışında birçok kredi seçenekleri mevcuttur. Bu kredilerin bazılarının şartları arasında teminat mektubu getirilmesi yer almaktadır. Takip ettiğimiz bir devir işleminde teminat mektubu alımı konusunda yaşanan sorun nedeniyle teminat mektubu alabilen bir kişiden teminat mektubunun devri yoluyla […]