WORD FORMATINDAKİ DÖKÜMANI UDF FORMATINA ÇEVİRME

Uyap sisteminin biz avukatların bir parçası olduğu dönemleri yaşıyoruz. Buna bağlı olarak dökümanlarımızı da udf formatında hazırlamaya başladık. Fakat udf formatlı belgelerin zamanla tekrar açıldığında içinin boş olması kaygılarımızı güçlendirmektedir. Online dökümanlar ve word belgelerinin hala değerini koruması ve arşivlemede daha fazla kolaylık sağlaması nedeniyle word (veya word uyumlu belgelerin) UDF formatına çevrilmesi esnasında copy […]