TİCARETİ TERK SUÇU

Günümüzde ekonomik olarak dara düşen esnaf ve tacirlerin, o darlığın muhatabı olan tüzel kişilikten kurtulmaya çalışması, diğer bir deyişle izini kaybettirmeye çalışması sık sık kurtuluş olarak görülen bir yöntemdir. Borçlu bir dükkana gittiğinizde kapı duvar bulmak, borçluya tebliğ yapılamadığından sürünen icra takipleri ve daha bir çok sıkıntı alacaklılar tarafından maruz kalınan durumlardır.. Peki ticareti habersizce […]