HAKKIMIZDA

Çarşanbalı Hukuk Bürosu olarak ceza davaları, sağlık ve tazminat davalarına odaklanmış bulunmaktayız. Günümüz koşullarında sağlık sektöründe yaşanan gelişme ve değişimler, sağlık hizmetinin verilmesine ivme kazandırdığı gibi bu alandaki hukuki sorunlarda da artışlar yaşanmıştır. Sağlık sektörünün göstermiş olduğu gelişime bağlı olarak bu alanda meydana gelen hukuksal sorunların uzman bakışı ile ele alınmasını gerektirmektedir. Kurucu Avukatımız Şahin Çarşanbalı ve ekibi; Hizmet alan hasta ve hizmet veren hastane arasında meydana gelen hukuki sorunlar, Sağlık personeli hekim ve sağlık personeli işvereni hastane arası iş ilişkisinde meydana gelen uyuşmazlıklar, Kamu hastanelerinde çalışan taşeron işçilerin sorunları, Özel hastanelerin hukuki danışmanlığı, Konularında profesyonel hukuk hizmeti sunmaktadır. Aynı zamanda sağlık hukuku alanında faaliyet gösteren çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllü hizmet sunarak danışmanlık hizmeti vermektedir.