CEZA HUKUKU

SAĞLIK VE TAZMİNAT DAVALARI

Mesleki çalışmalarımızı belli alanlara özgüleyerek daha nitelikli hizmet vermeyi amaçlamaktayız

Ücret Politakamız Vekaletname Örneği

Tapu sicili ve depremden kaynaklı zararlar için içtihat paylaşımı

Gayrimenkul ve İdare Hukuku alanında iki adet içtihat paylaşımından çıkan dersler ;   Gayrimenkul Hukuku Sıkıntılı gayrimenkuller alırken tapu kayıtlarındaki doğruluk bağlayacı mıdır? Yagıtay Hukuk Genel Kurulu 14.11.1962, E.1-57/K.83 Tapu sicili herkese karşı açıktır. Hiçkimse tapu kaydındaki bilgileri bilmediğin iddia edemez. Taşınmaz satın almadan önce tapu kaydını ve şerhlerini iyi okuyun Hatalı şekilde çifte kayıt […]

Soru: Avukatımı nasıl seçmeliyim ?

  Soru: Avukatımı nasıl seçmeliyim ? Çarşanbalı Hukuk:  Hukukumuzda davalar alanında uzmanlık olmadığı gibi bu hususta reklam yasağı vardır. Peki davanızı emanet edeceğiniz avukatı nasıl seçmelisiniz ? Öncelikle dikkat edilmesi gereken hususlar ve sorgulamalar şöyledir ; Avukat daha önce en az 3 kere bu tür davalarla ilgilenmiş midir ? Avukatın bu hususta yayımlanmış yazıları var […]

ÇARŞANBALI HUKUK CEVAPLIYOR : ADLİYEDE İŞİM OLDUĞUNDA İLGİLİ BİRİMİ NASIL BULABİLİRİM?

Bugünkü sorgulamalarımız ve bunlara ilişkin cevaplarımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Ofis olarak çalışma sistemimiz sorular üzerine kuruludur. Araştırma yaparken de ana soru ve alt sorular belirleyip yol haritamızı çizmekteyiz. Hizmet verdiğimiz ve toplumsal sorumluluk duygusu hissettiğimiz siz okuyucularımız için bugünün sorgulamalarını aşağıda görebilirsiniz. Sorularımız tamamen bilmeyen okuyucularımız için hazırlanmış olup alt sorularla konu detaylandırılmış ve çerçevesi […]

Avukatı olan bir iş sahibinden vekalet alan avukat ilk olarak ne yapmalıdır?

SORU : Avukatı olan bir iş sahibinden vekalet alan avukat ilk olarak ne yapmalıdır?   AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI : Meslek hayatımızda sık karşılaştığımız olaylardan biri de avukatı olan bir iş sahibinin tarafımıza vekalet vermek istemesi durumunda ne yapılacağıdır. Birçok kere gözlemlediğimiz üzere avukatı olan bir iş sahibinden vekalet alınıp dosyaya dahil olunması şeklinde bir hataya düşülmektedir. […]

Avukatlar müvekkillerinden yazılı onay almadan karşı tarafla anlaşma yapabilir mi?

SORU                             : Avukatlar müvekkillerinden yazılı onay almadan karşı tarafla anlaşma yapabilir mi? AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI :   Avukatlık ilişkisi vekil ve müvekkil arasında çoğu kez noterden verilen vekaletname uyarınca kurulur. Dava takipleri için genellikle gerekli olan noter vekaletnamesi yetki sınırlarını düzenlemesine rağmen işin […]

İSTİHKAK DAVALARI ( HACİZ YAPTINIZ MÜLKİYET İDDİASI VAR. NE YAPILMALI? )

İSTİHKAK DAVALARI ( HACİZ YAPTINIZ MÜLKİYET İDDİASI VAR. NE YAPILMALI? )   Bu yazıda iki sorunun cevabını vermeyi amaçlıyoruz. İlk olarak istihkak iddiası ne demektir, ikinci olarak da istihkak iddiası reddedildiğinde icra takibinin durması için neler yapılmalıdır.   1- İstihkak iddiası İcra ve İflas Kanununun 96. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre borçlu elinde bulunan bir malı […]

TÜKETİCİ KREDİ MASRAF TALEPLERİNİZİ AÇARKEN YANLIŞ BANKAYI YAZMAYIN!

TÜKETİCİ KREDİ MASRAF TALEPLERİNİZİ AÇARKEN YANLIŞ BANKAYI YAZMAYIN!   Bu tür küçük hatalar nedeniyle beklediğiniz aylar boşa gidecektir. Kazansanız bile haklı banka sizden ödemiş olduğu parayı iade alabilecektir. O halde yazdığımız dilekçeleri kontrol etmeliyiz. Bu konuda verilmiş Yargıtay kararını paylaşıyorum ; Davacı, davalının banka nezdinde tüketici kredisi kullandığım; bankaca, banka dosya masrafı, komisyon ücreti, kredi […]

TRAFİK KAZASINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİMİZDE TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR MİYİZ?

Çok bilinen yanlışlardan biri de karakolda şikayetten vazgeçme beyanı sonrasında trafik kazasından kaynaklı tazminat davası açılamayacağı yönündedir. Oysa ki trafik kazası sonrasında şikayetten vazgeçme beyanı tazminat davasına engel değildir.   Ceza Kanunu 73.maddesine göre şikayete bağlı bir trafik kazası sonucunda kamu davası şikayetten vazgeçme sonucunda düşmüş ise şikayetten vazgeçen mağdur eğer şahsi haklarından vazgeçmemiş ise […]

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI CEVAPLIYOR : Hasta ile Özel Sağlık Kuruluşu Arasındaki İlişki

  AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI CEVAPLIYOR : Hasta ile Özel Sağlık Kuruluşu Arasındaki İlişki Sağlık Hukuku sorunlarını daha anlaşılır şekilde soru cevap olarak yazmaya devam ediyoruz.   SORU -1                                : Hekim ile özel sağlık kurum ve kuruluşu arasındaki ilişki tazminat hukuku bakımından […]

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE AÇILACAK İŞ DAVALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER-İÇTİHAT ANALİZİ-1

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE AÇILACAK İŞ DAVALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER-İÇTİHAT ANALİZİ-1   GENEL AÇIKLAMA Bilindiği üzere sağlık sektörü içinde özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık teknisyen ve işçileri İş Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olmaları nedeniyle sağlık sektörüne hukuk hizmeti veren bir avukat olarak sizlerle önemli bir Bölge Adliye Mahkemesi kararını analiz ederek paylaşmak istiyorum. […]